Γιάννης Δούκας: Το οικόπεδο και οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Άγιος Παύλος είναι περιουσία του ΕΦΚΑ και των ασφαλισμένων και δεν εκχωρείται