Απόφαση Πολιτικού Συμβουλίου της ΛΑΕ (18 Μαρτίου 2018)