Γιώργος Σαπουνάς: Πόλεμος - η Λυδία λίθος της Αριστεράς