Αλληλεγγύη στους διωκόμενους αγωνιστές/τριες που μηνύθηκαν από τον πρώην πρύτανη Θ. Φορτσάκη