Συναντήσεις της ΛΑΕ με δυνάμεις της ιταλικής αριστεράς