Κοινός αγώνας για μια ζωή χωρίς φτώχεια, πόλεμο, ρατσισμό και φασισμό - Συλλαλητήριο 3 μ.μ. στην Ομόνοια και πορεία στη Βουλή και τα γραφεία της ΕΕ