Εκδήλωση της ΛΑΕ στην Γλυφάδα για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.