Όλες και όλοι την Τετάρτη έξω από το συμβολαιογραφείο (Καποδιστρίου 18) για να ματαιώσουμε και τον 3ο πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας