Εκδήλωση της ΛΑΕ για την παγκόσμια ημέρα γυναίκας.