Ο Δ. Στρατούλης από τη ΛΑΕ σε συγκέντρωση κατοίκων της Κηφισιάς και Διονύσου ενάντια στα νέα διόδια.