«Μαζικότατη η πορεία αλληλεγγύης για τη Φαβέλα – Δυναμική απάντηση στους φασίστες»