«Μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό θέατρο, ο θάνατος του Γιώργου Πάτσα»