Η ΛΑΕ με Δημ. Στρατούλη στο επικουρικό ταμείο (ΤΕΑΥΦΕ) των εργαζομένων στο φάρμακο