Η ΛΑΕ με τον Δ. Στρατούλη στον σύλλογο Νέων Ελλήνων Διαβητικών