ΝΕ ΛΑΕ Πειραιά - Στον Πειραιά τον λόγο έχει ο εργατόκοσμος και η προσφυγιά