Μεγάλη επιτυχία στις περιοδείες - συγκεντρώσεις της ΛΑΕ με τον Δ. Στρατούλη σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική