Σχόλιο της Παρέμβασης - Μια κριτική στο ευρωατλαντικό εξαρτημένο πολιτικό προσωπικό