Περιοδεία & συγκεντρώσεις κλιμακίου της ΛΑΕ με επικεφαλής τον Δημ. Στρατούλη σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική (23-24/2)