Η ΛΑΕ με τον Δημ. Στρατούλη στους απλήρωτους εργαζόμενους του MEGA