Δέσποινα Σπανού: Άλλοι πληρώνουν (λαός) και άλλοι απολαμβάνουν (τις μίζες)