ΛΑΕ Κέρκυρας για το Δημοτικό Συμβούλιο και τα σκουπίδια