«Μερισματούχοι» των 250 ευρώ οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»