Συνεχίζουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση των λαϊκών κατοικιών και περιουσιών