Συνάντηση ΛΑΕ με τον Σύλλογο Συμβολαιογράφων Εφετείου Θράκης