Δ. Στρατούλης: Οι τρίτεκνες και πολυμελείς οικογένειες θυσιάζονται στο βωμό των αιματοβαμμένων πρωτογενών πλεονασμάτων