Τροπολογία GUE/NGL με πρωτοβουλία Ν. Χουντή: Στάση πληρωμών εάν δεν επιστραφούν τα υπερ-κέρδη που αποκόμισαν ΕΚΤ και Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες εις βάρος της Ελλάδας