Κλιμάκιο της ΛΑΕ στη συγκέντρωση για τις συντάξεις χηρείας