Επίσκεψη της ΛΑΕ Α' Θεσσαλονίκης στους αγωνιζόμενους τευτλοπαραγωγούς