Ανακοίνωση της ΛΑΕ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις