Ημερίδα της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL) με τίτλο «Η Συνταξιοδότηση σε καιρούς κρίσης - Ποιο το μέλλον των συνταξιοδοτικών μας συστημάτων;»