Για άλλη μια φορά δεν έγιναν πλειστηριασμοί και στον Βόλο