Β. Πριμικήρης: Περί συλλαλητηρίου ο λόγος και ο σκληρός πυρήνας των χειροκροτητών Φραγκούλη