Ανακοίνωση Παρέμβασης: Καμία συμφωνία για χάρη του ΝΑΤΟ