Η ΛΑΕ και κοινωνικά κινήματα στη Βαρκελώνη στη συνέλευση για το συντονισμό ενάντια στον ιμπεριαλισμό και το νεοφιλελευθερισμό.