Να ανακληθούν οι απολύσεις στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο»