"Διαμεσολαβώντας" για την δικαιοσύνη της μνημονιακής εποχής