Η ΛΑΕ στηρίζει τον αγώνα για δημόσια και ανασυγκροτημένη ΕΥΔΑΠ