Όλες και όλοι την Δευτέρα 15/01 στις 18:00, στο Σύνταγμα.