Μετά και το δώρο, τι άλλο θα επιστρέψουν οι εργαζόμενοι;