ΛΑΕ Α' Θεσσαλονίκης: Τα αναπάντητα ερωτήματα στην απάντηση (;) του κ. Παππά