Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα της απεργίας - Κάτω τα χέρια από τα κοινωνικά επιδόματα