Η πελατειακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης