Η αίτηση ακύρωσης αποδεικνύει τις δεσμεύσεις απέναντι στον Ερντογάν