Δ.Τ. ΛΑΕ: "Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης δεν θα περάσει"