Δ. Τ. ΛΑΕ: «Η δίωξη των δημοτικών συμβούλων Ιλίου, δεν θα περάσει»