Γ. Τόλιος: Οι πλειστηριασμοί λαϊκών κατοικιών, εκτός από μέτρο κοινωνικά ανάλγητο, «παράγει» αστέγους και παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα