Ανεστάλησαν τρεις ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί με παρέμβαση του Κινήματος