Συζήτηση για τους πλειστηριασμούς με Δ. Στρατούλη, Δ. Σαραφιανό και Κ. Παπαδόπουλο στο Δημαρχείο Νίκαιας (13/12)