Γιάννης Τόλιος: Βασικοί άξονες Αριστερής Φορολογικής Πολιτικής