Εκδήλωση ΛΑΕ Νέας Σμύρνης για τον Δεκέμβρη του 1944 με τους Θ. Μαράκη και Στ. Παπαδημητρίου (8/12)